Disclaimer

Sint Jan Roosendal verwerkt persoonsgegevens. Ze wil je hier graag duidelijk en transparant over informeren. De informatie op de website www.sintjanroosendaal.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Sint Jan Roosendaal met de groots mogelijke zorg voor de betrouwbaarheid, actualiteit en volledigheid ervan. Desondanks kunnen er onjuistheden voorkomen. De Stichting Sint Jan Roosendal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie op de website. Wijzigingen en correcties kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Sint Jan Roosendaal draagt geen verantwoordelijkheid voor technische storingen en de mogelijke verspreiding van computervirussen. Links naar webpagina’s van derden vallen niet onder verantwoording van de Stichting Sint Jan Roosendaal en zijn louter bedoeld om de bezoeker te informeren. De Stichting Sint Jan roosendaal kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van webpagina’s van derden.

Het auteursrecht van de gegevens op deze website berust bij de Stichting Sint Jan Roosendaal. Het is niet toegestaan om de website of een deel ervan te openbaren of te vermenigvuldigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Ook op sommige van de afgebeelde kunstwerken en foto’s berust auteursrecht. Voor gebruik van dit beeldmateriaal anders dan raadpleging van de website is toestemming nodig van de maker of diens wettelijk vertegenwoordiger. Onrechtmatig en commercieel gebruik van het beeldmateriaal wordt bestraft.

Ons Privacy Statement vindt u hier.