De Sint Jan kent een lange religieuze geschiedenis. Toen de Nederlandse samenleving vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw
steeds verder seculariseerde nam het aantal kerkgangers drastisch af. Een flink aantal kerken werd aan de eredienst onttrokken, zo ook de Sint Jan.

Ondanks deze secularisering blijven bepaalde kerkelijke gebruiken relevant voor de hedendaagse samenleving, ook al is dat buiten het instituut van de kerk. Voorbeelden zijn naastenliefde, contemplatie, zingeving en samenkomst.

Ook in de 21e eeuw zijn dit thema’s waar mensen over nadenken of waarden waar ze naar streven. Wij willen deze thema’s dan ook gebruiken als leidraad in de invulling van de Sint Jan. Zo zetten we een historische lijn door in de herbestemming: thema’s uit het verleden, die iets vertellen over het heden en de toekomst helpen vorm te geven. Ze vormen een drieluik van tijd.

Hierin speelt niet alleen de Sint Jan als gebouwd erfgoed een belangrijke rol. Ook de herinneringen aan en persoonlijke verhalen over de Sint Jan van de Roosendalers krijgen in deze herbestemming een plek. Zo koesteren we het materiële en immateriële verleden van de stad, terwijl we het hier en nu én de toekomst omarmen.