De Sint Jan, een prachtig rijksmonument in het midden van Roosendaal. Samen met het oude raadhuis vormt de kerk het hart van de stad. Het iconische kerkgebouw is van grote cultuurhistorische waarde voor Roosendaal.

In 2003 werd de kerk aan de eredienst onttrokken. Na enkele pogingen de kerk een nieuwe invulling te geven is deze leeg komen te staan. Een belangrijk stuk Roosendaals erfgoed vormt een leeg gat in het centrum van de stad en dreigt verloren te gaan. Daar willen wij, als Cultuurcluster, iets aan doen. De kerk moet weer openbaar toegankelijk worden dankzij een inspirerende functionele invulling, die past bij de historie van de kerk en tegelijkertijd getuigt van een frisse blik op de toekomst.

Wij denken dat behoud door gebruik mogelijk is in Roosendaal, staan te popelen om aan de slag te gaan en hopen dat u na het lezen van de plannen net zo enthousiast bent als wij!

De plannen

Uit de ervaringen van vorige huurders van de kerk blijkt dat het niet makkelijk is om een rendabele invulling aan het pand te geven. Het voortzetten van een bedrijfsvoering op basis van enkel en alleen horeca en grote feesten is niet mogelijk. Ten eerste omdat het grote afbreuk doet aan het gebouw zelf, daarnaast omdat het in strijd is met het kettingbeding van het Bisdom van Breda dat van toepassing is op de Sint Jan. In dit kettingbeding staan enkele eisen beschreven aan de invulling van de kerk, welke niet in strijd mag zijn met de katholieke leer. Samen met het bisdom zoeken we naar oplossingen om de Sint Jan succesvol te herbestemmen binnen de kaders van dit kettingbeding.

Wij denken dit te kunnen realiseren door in te steken op multifunctioneel gebruik van de ruimte. We brengen meerdere sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven samen onder één dak. Dit kan gerealiseerd worden door een semipermanente verbouwing. Hiermee wordt bedoeld dat alle aanpassingen aan het gebouw tijdelijk zijn. Mocht er over honderd jaar besloten worden de kerk weer in haar originele staat terug te brengen kunnen alle aanpassingen aan het gebouw worden verwijderd, zonder dat het rijksmonument beschadiging oploopt. Een verbouwing als deze is een groot project, maar ook een duurzame manier om de kerk functioneel te maken zonder afbreuk te doen aan haar erfgoed.

Met de verbouwing creëren we drie verdiepingen in de Sint Jan die bestaan uit meerdere glazen units. Deze zijn te huur voor organisaties en personen met een sociaal-maatschappelijke of culturele doelstelling. Het middenstuk van het schip blijft één grote ruimte. Het inrichten van meerdere verdiepingen in de kerk is de enige manier om de verhuurbare units betaalbaar te maken. Door de toevoeging van twee verdiepingen wordt het verhuurbare oppervlak in de kerk groter en de huurprijs daardoor lager. Laatstgenoemde is belangrijk voor de huurders die wij voor ogen hebben, aangezien die vaak niet beschikken over grote budgetten. Het maken van transparante units heeft twee grote voordelen. Allereerst wordt de ruimtelijkheid van het pand behouden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid voor organisaties om in een eigen ruimte te werken en tegelijkertijd actief betrokken te worden bij de buren.

Samenwerken

Deze betrokkenheid en ook samenwerking moeten leidend zijn in de relatie tussen de huurders. We willen niet dat huurders concurrenten van elkaar zijn, maar juist dat ze partners van elkaar worden. Partners die kunnen profiteren van elkaars expertise en personeelsbeleid, elkaar ondersteunen in projecten en samen werken aan een gedeelde bedrijfscultuur. We zullen dan ook werken met een sociale huurprijs. Huurders met een relatief klein budget kunnen de keuze maken hun huur deels tebetalen in de vorm van wederkerigheid, waar andere huurders of het locatiemanagement van de Sint Jan van kunnen profiteren. Denk aan een kunstenaar die workshops verzorgt voor medebewoners, koren die in ruil voor repetitieruimte een optreden geven bij een van de evenementen of een bedrijf dat in ruil voor een deel huurkosten een aantal dagdelen suppoost in de expositieruimte.

Verhuur

De units in het gebouw kunnen aan verschillende partijen verhuurd worden. Ze zijn multifunctioneel en van verschillende grootte, waardoor er voor uiteenlopende huurders ruimtes beschikbaar zijn. Om huurders genoeg faciliteiten te kunnen bieden richten we daarnaast ondersteunende horeca in de kerk in. We maken we een onderscheid tussen incidentele en vaste verhuur.

Vaste verhuur

Een groep vaste huurdershuren voor langere tijd een ruimte, bijvoorbeeld als kantoorruimte, atelier, dansstudio of stadsbrouwerij.

Incidentele verhuur

Naast de vaste huurders bieden we ook ruimtes aan voor incidentele verhuur aan in- en externe partijen. Bijvoorbeeld voor vergaderingen, heidagen, verenigingsdagen of andere activiteiten van één of meerdere dagdelen. Doordat de ruimtes multifunctioneel worden ingericht zijn de mogelijkheden eindeloos. Vereiste is wel dat de huurder en zijn/haar activiteit stroken met het concept achter de Sint Jan.

Meer weten over de plannen? Neem contact met ons op!